Zarządzenie nr 121/2016Rektoraz dnia 9 listopada 2016w sprawie odpłatności za studia dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie będących obywatelami polskimi, przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017, studiujących w języku polskim

Zarządzenie nr 121/2016
Rektora
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie odpłatności za studia dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie będących obywatelami polskimi, przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017, studiujących w języku polskim

Zarządzenie nr 121/2016 (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dominika Bazan (19 grudnia 2016, 09:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299