Zarządzenie nr 5/2019Rektoraz dnia 11 lutego 2019w sprawie pobierania opłat za wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów, duplikatu suplementu do dyplomu, dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, suplementu do dyplomu w języku obcym, uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą.

Zarządzenie nr 5/2019
Rektora
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie pobierania opłat za wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów, duplikatu suplementu do dyplomu, dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, suplementu do dyplomu w języku obcym, uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą.

Zarządzenie nr 5/2019 (134kB) pdf

Traci moc:
Zarządzenie Nr 35/05 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22.09.2005 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

metryczka


Opublikował: Dominika Bazan (12 lutego 2019, 12:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6621