Zarządzenie nr 20/2019Rektoraz dnia 6 maja 2019w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie pobierania opłat za wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów, duplikatu suplementu do dyplomu, dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, suplementu do dyplomu w języku obcym, uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

Zarządzenie nr 20/2019
Rektora
z dnia 6 maja 2019


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie pobierania opłat za wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów, duplikatu suplementu do dyplomu, dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, suplementu do dyplomu w języku obcym, uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

Zarządzenie nr 20/2019 (195kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dominika Bazan (8 maja 2019, 12:00:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193