REGULACJE PRAWNE


1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 23, poz. 1337) Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadana została nazwa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1042kB) pdf

2. Strategia Rozwoju Uczelni
Aktualizacja Strategii Rozwoju Uczelni

3.  Regulamin pracy - tekst jednolity

Zarządzenie nr 50/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4. Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1765kB) pdf

5. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1068kB) pdf - tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone: uchwałą nr 65/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. i uchwałą nr 109/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 65/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 roki w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6. 1) Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej UMP 2) Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powstającymi w UMP 3) Instrukcja postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi w UMP 4) Instrukcję przechowywania i gospodarowania substa (1100kB) pdf

7. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi (141kB) pdf

8. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Zarządzenie nr 103/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


9. Zarządzenie nr 141/2017 (192kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin (406kB) pdf - zmieniono Zarządzeniem nr 3/2019

10. Zarządzenie nr 3/2019 (298kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin wynagradzania (328kB) pdf
Załącznik nr 1 (400kB) pdf Załącznik nr 2 (406kB) pdf Załącznik nr 3 (200kB) pdf Załącznik nr 4 (188kB) pdf Załącznik nr 5 (185kB) pdf Załącznik nr 6 (377kB) pdf Załącznik nr 7 (376kB) pdf Załącznik nr 8 (407kB) pdf Załącznik nr 9 (188kB) pdf

Regulamin wynagradzania zmieniony Zarządzeniem nr 71/2019
Zarządzenie do pobrania tutaj

Regulamin wynagradzania zmieniony Zarządzeniem nr 106/2019
Zarządzenie nr 106/2019 (619kB) pdf
Załącznik nr 1 (189kB) pdf
Załącznik nr 2 (192kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Dział Organizacji (17 października 2014)
Opublikował: Dominika Bazan (17 października 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (17 września 2020, 14:56:34)
Zmieniono: Dodano nowy Regulamin Organizacyjny + zarządzenie 103/20

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6218