Konkursy na stanowiska

1. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-174/19 (131kB) pdf

2. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim I
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-175/19 (132kB) pdf

3. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej na Wydziale Lekarskim I
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-176/19 (125kB) pdf

4. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-177/19 (121kB) pdf

5. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-178/19 (127kB) pdf

6. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii  na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-179/19 (126kB) pdf

7. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Centrum Nauczania w Języku Angielskim
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-261/19 (125kB) pdf

8. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-265/19 (130kB) pdf

9. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Zakładzie Immunologii Nowotworów na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-266/19 (127kB) pdf

10. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-267/19 (124kB) pdf

11. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego  w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na Wydziale Lekarskim I 
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-268/19 (131kB) pdf

12. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym 

13. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim I

14. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim II

15. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych na Wydziale Lekarskim I

16. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta-pracownik badawczy  w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii na Wydziale Lekarskim II

17. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim I

18. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Farmakologii  na Wydziale Farmaceutycznym
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-402/19 (129kB) pdf

19. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-403/19 (122kB) pdf

20. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-404/19 (117kB) pdf

21. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-405/19 (117kB) pdf

22. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-406/19 (119kB) pdf

23. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-481/19 (232kB) pdf

24. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w  Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim II  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-501/19 (235kB) pdf

25. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim II  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-502/19 (233kB) pdf

26. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w   Zakładzie Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

27. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Perinatologii i Ginekologii

28.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Perinatologii i Ginekologii   Katedry Perinatologii i Ginekologii

29. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w   Zakładzie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

30. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii na Wydziale Lekarskim II

31. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Lekarskim II

32. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w  Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

33. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

34. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu

35. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

36. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki na Wydziale Nauk o Zdrowiu

37. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

38. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii  na Wydziale Lekarskim I

39. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii  na Wydziale Lekarskim I

40. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Lekarskim II

41. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu  w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu  na Wydziale Lekarskim I

42. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego  w Zakładzie Chemii Ogólnej na Wydziale Medycznym

43. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego  w Klinice Stomatologii Zachowawczej  Wydziale Medycznym

44. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego  w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej  Wydziale Farmaceutycznej

45. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Wydziale Lekarskim

46. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu  w Klinice Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii na  Wydziale Lekarskim

47. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Immunologii na  Wydziale Medycznym

48. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  na  Wydziale Lekarskim
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-1152/19 (131kB) pdf

49. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Zdrowia Matki i Dziecka  na  Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-1217/19 (136kB) pdf

50. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Prawa Medycznego na  Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-1218/19 (135kB) pdf

51. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku na  Wydziale Lekarskim

52. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii na  Wydziale Medycznym

53. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej na  Wydziale Lekarskim

54. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Ortopedii i Traumatologii na  Wydziale Medycznym

55. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na  Wydziale Lekarskim

56. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioniki i Bioimpedancji na  Wydziale Nauk o Zdrowiu

57. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na  Wydziale Farmaceutycznym

58. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Medycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-30/20 (136kB) pdf

59. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Nowotworów na Wydziale Medycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-31/20 (137kB) pdf

60. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Lekarskim Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-110/20 (137kB) pdf

61.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-111/20 (144kB) pdf

62.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu  w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej  na Wydziale Nauk o Zdrowiu   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-112/20 (137kB) pdf

63.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Zakładu Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii na Wydziale Medycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-133/20 (152kB) pdf

64.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-134/20 (152kB) pdf

65.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej  na Wydziale Farmaceutycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-135/20 (151kB) pdf

66.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki na Wydziale Farmaceutycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-136/20 (152kB) pdf

67.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Farmakologii na Wydziale Farmaceutycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-137/20 (150kB) pdf

68.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-138/20 (153kB) pdf

69.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-139/20 (155kB) pdf

70.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-141/20 (155kB) pdf

71.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii na Wydziale Lekarskim Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-125/20 (160kB) pdf

72.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-128/20 (150kB) pdf

73.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Zakładu Radiologii Klinicznej Katedry Radiologii Ogólnej i Zabiegowej na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-129/20 (150kB) pdf

74.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-131/20 (151kB) pdf

75.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-132/20 (150kB) pdf

76.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Zakładu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-142/20 (150kB) pdf

77.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii  na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-126/20 (153kB) pdf

78.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Zakładu Radiologii Ogólnej Katedry Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii  na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-127/20 (153kB) pdf

79.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki   na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-130/20 (155kB) pdf

80.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni  w I  Klinice Kardiologii na Wydziale Medycznym Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-169/20 (137kB) pdf

81.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Kardiologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-123/20 (154kB) pdf

82.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Nefrologii Kardiologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego I Katedry Pediatrii na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-124/20 (155kB) pdf

83.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-300/20 (1003kB) pdf

84.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Onkologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-288/20 (159kB) pdf

85.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-289/20 (154kB) pdf

86.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA III Katedry  Pediatrii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-290/20 (151kB) pdf

87.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
III Katedry  Pediatrii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-291/20 (156kB) pdf
 
88.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-292/20 (153kB) pdf

89.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-293/20 (155kB) pdf

90.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-294/20 (157kB) pdf

91.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-295/20 (157kB) pdf

92.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Onkologii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-296/20 (151kB) pdf

93.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Stomatologii Dziecięcej  na Wydziale Medycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-298/20 (152kB) pdf

94.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej  na Wydziale Medycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-299/20 (155kB) pdf

95.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Toksykologii  na Wydziale Farmaceutycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-301/20 (148kB) pdf

96.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-302/20 (150kB) pdf

97.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-297/20 (1070kB) pdf

98. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze  Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-351/20 (134kB) pdf

99. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Medycznym    Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-352/20 (131kB) pdf


100.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni  w Zakładzie Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-354/20 (137kB) pdf

101. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-349/20 (135kB) pdf

102. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-353/20 (133kB) pdf

103. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Onkologii na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-391/20 (138kB) pdf

104. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-392/20 (128kB) pdf

105. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni - zatrudnienie w wymiarze 1/5 etatu  w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-393/20 (138kB) pdf

106. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej  na Wydziale Lekarskim  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-422/20 (136kB) pdf

107. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Technologii  na Wydziale Farmaceutycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-423/20 (134kB) pdf

108. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystent - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Wydziale Medycznym.

109. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym.

110. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim.  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-493/20 (137kB) pdf

111. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 6/10 etatu  w Klinice Kardiologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-494/20 (139kB) pdf

112. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji na Wydziale Farmaceutycznym.  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-495/20 (139kB) pdf

113. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej  na Wydziale Medycznym.  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-465/20 (137kB) pdf

114. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Medycznym.

115. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych na Wydziale Medycznym.

116. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-571/20 (140kB) pdf

117. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-572/20 (130kB) pdf

118. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii,  Traumatologii i Urologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-575/20 (140kB) pdf

119. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym   Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-590/20 (135kB) pdf

120. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Immunologii Nowotworów na Wydziale Medycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-591/20 (137kB) pdf

121. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Grup Ryzyka  na Wydziale Medycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-637/20 (152kB) pdf

122. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni  w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki  na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-638/20 (141kB) pdf

123. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora  w Zakładzie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-639/20 (127kB) pdf

124. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego na Wydziale Lekarskim Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-640/20 (95kB) pdf

125. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni  w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-641/20 (141kB) pdf

126. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na powierzenie funkcji KIEROWNIKA Zakładu Terapii Zajęciowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-646/20 (146kB) pdf

127. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-592/20 (957kB) pdf

128. Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki, Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej.
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe SKPP-10/08/2020 (84kB) pdf

129. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii na Wydziale Medycznym. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 736/20 (132kB) pdf

130. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 738/20 (130kB) pdf

131. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii na Wydziale Medycznym. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 735/20 (136kB) pdf

132. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu - w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej na Wydziale Medycznym. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 737/20 (133kB) pdf

133. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 739/20 (135kB) pdf

134. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w wymiarze 9/10 etatu - w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej na Wydziale Lekarskim. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 740/20 (139kB) pdf

135. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Immunologii Nowotworów na Wydziale Medycznym. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 747/20 (137kB) pdf

136. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 874/20 (137kB) pdf

137. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii na Wydziale Lekarskim. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 875/20 (134kB) pdf

138. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni - pracownik dydaktyczny w Zakładzie Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 903/20 (127kB) pdf

139. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni - pracownik dydaktyczny w Klinice Perinatologii i Ginekologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Więcej informacji: Ogłoszenie DSP 904/20 (128kB) pdf


Wyniki konkursów:

Oferty konkursowe na stanowiska w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dostępne http://www.ump.edu.pl/praca-w-ump


1) Dyrektor  Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza
KONKURS na stanowisko
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Oddziału Ginekologii Onkologicznej

Termin składania dokumentów: 27.02.2020 r.

Szczegółowe informacje (86kB) pdf

2) Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
ogłasza KONKURS na stanowisko
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ:
Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii
Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii – Pododdziału Pooperacyjnego
Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Oddziału Okulistyki
Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń – Pododdziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń „C”
Oddziału Kardiologii – Pododdziału Kardiologii „F”
Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku (OH2)
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku – Pododdziału Transplantacji (OHT)
Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Oddziału Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych
Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Termin składania dokumentów: 11.02.2020 r.

Szczegółowe informacje (84kB) pdf

3) Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Pooperacyjnej Ortopedycznej

Termin składania dokumentów: 18.11.2019 r.

- Szczegółowe informacje (378kB) pdf


4). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii
Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku (OH2)
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku – Pododdziału Transplantacji (OHT)
Oddziału Okulistyki
Oddziału Kardiologii – Pododdziału Kardiologii „F”
Oddziału Medycyny Paliatywnej
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii „A”
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń – Pododdziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń „C”
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń – Pododdziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń „D”.

Więcej informacji : tutaj (84kB) pdf


5). Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko  Naczelnej Położnej/ Pielęgniarki

Więcej informacji: tutaj (849kB) pdf

6). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Więcej informacji: tutaj (374kB) pdf


7). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Więcej informacji: tutaj (363kB) pdf


8). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI/NACZELNEGO PIELĘGNIARZA

Więcej informacji : tutaj (91kB) pdf

9). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH

Więcej informacji : tutaj (97kB) pdf

10). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI / NACZELNEGO PIELĘGNIARZA

Więcej informacji : tutaj (91kB) pdf

11). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego
w Poznaniu 

Więcej informacji: tutaj (282kB) pdf

Ze względu na zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.), tj. nie zgłoszenia się co najmniej dwóch kandydatów do ogłoszonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu, informuję, iż w dwóch kolejnych postępowaniach konkursowych nie wybrano kandydata na wskazane powyżej stanowisko.
Zgodnie z art. 49 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

Rektor
/-/ Prof. dr. hab. Andrzej Tykarski


12). Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Więcej informacji : tutaj (414kB) pdf


13). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej:
  
BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH

Więcej informacji: tutaj (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Bazan (24 listopada 2011)
Opublikował: Dominika Bazan (24 listopada 2011, 15:15:33)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (18 września 2020, 14:41:12)
Zmieniono: Dodano dwa ogłoszenia DSP 903/20 i DSP 904/20

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9589