REGULACJE PRAWNE


1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 23, poz. 1337) Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadana została nazwa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1042kB) pdf

2.  Regulamin pracy - tekst jednolity

Zarządzenie nr 50/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3. Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1765kB) pdf

4. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1068kB) pdf - tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone: uchwałą nr 65/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. i uchwałą nr 109/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 65/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 roki w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


5. 1) Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej UMP 2) Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powstającymi w UMP 3) Instrukcja postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi w UMP 4) Instrukcję przechowywania i gospodarowania substa (1100kB) pdf

6. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi (141kB) pdf

7. Regulamin Organizacyjny tekst jednolity z dnia 1.10.2019 (2828kB) pdf

Zarządzenie nr 12/2019 (303kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2019
Regulamin Organizacyjny tekst jednolity (781kB) pdf

 
Zarządzenie nr 117/2018 (287kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniami: nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku, nr 87/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, nr 119/17 z dnia 9 października 2017 roku, nr 143/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku, nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 roku, nr 32/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku i nr 90/18 z dnia 12 września 2018 roku Regulamin Organizacyjny tekst jednolity (862kB) pdf


Zarządzenie nr 32/2018 (718kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniami: nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku, nr 87/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, nr 119/17 z dnia 9 października 2017 roku, nr 143/17 z dnia 1 grudnia 2017, nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego


Zarządzenie nr 143/2017 (284kB) pdf Rektora w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 87/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, zarządzeniem nr 119/17 z dnia 9 października 2017 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 119/2017 (449kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 87/17 z dnia 12 lipca 2017 roku oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 87/2017 (268kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 16/2017 (105kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


8. Zarządzenie nr 141/2017 (192kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin (406kB) pdf - zmieniono Zarządzeniem nr 3/2019

9. Zarządzenie nr 3/2019 (298kB) pdf Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Regulamin wynagradzania (328kB) pdf
Załącznik nr 1 (400kB) pdf Załącznik nr 2 (406kB) pdf Załącznik nr 3 (200kB) pdf Załącznik nr 4 (188kB) pdf Załącznik nr 5 (185kB) pdf Załącznik nr 6 (377kB) pdf Załącznik nr 7 (376kB) pdf Załącznik nr 8 (407kB) pdf Załącznik nr 9 (188kB) pdf

Regulamin wynagradzania zmieniony Zarządzeniem nr 71/2019
Zarządzenie do pobrania tutaj

Regulamin wynagradzania zmieniony Zarządzeniem nr 106/2019
Zarządzenie nr 106/2019 (619kB) pdf
Załącznik nr 1 (189kB) pdf
Załącznik nr 2 (192kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji (17 października 2014)
Opublikował: Dominika Bazan (17 października 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (16 czerwca 2020, 13:26:28)
Zmieniono: Dodano nową wersję tekstu jednolitego Statutu UMP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5941