O Uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na jej obecną pozycję miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku.
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na znaczącej liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze.
W 1993 roku władze rektorskie ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu podjęły decyzję o uruchomieniu Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim. W ramach umiędzynarodowienia studiów na Uniwersytecie prowadzone są także programy całkowicie w językach obcych

Uczelnia kształci na czterech wydziałach: Lekarskim , Medycznym Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych i doktorskich.
Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż czterokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych.

metryczka


Wytworzył: Dominika Bazan (19 lutego 2014)
Opublikował: Dominika Bazan (19 lutego 2014, 14:51:08)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (7 maja 2020, 11:41:01)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4785