Konkursy na stanowiska

1. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-174/19 (131kB) pdf

2. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim I
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-175/19 (132kB) pdf

3. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej na Wydziale Lekarskim I
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-176/19 (125kB) pdf

4. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-177/19 (121kB) pdf

5. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-178/19 (127kB) pdf

6. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii  na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-179/19 (126kB) pdf

7. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Centrum Nauczania w Języku Angielskim
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-261/19 (125kB) pdf

8. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-265/19 (130kB) pdf

9. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Zakładzie Immunologii Nowotworów na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-266/19 (127kB) pdf

10. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej na Wydziale Lekarskim II
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-267/19 (124kB) pdf

11. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego  w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na Wydziale Lekarskim I 
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-268/19 (131kB) pdf

12. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym 

13. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim I

14. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim II

15. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych na Wydziale Lekarskim I

16. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta-pracownik badawczy  w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii na Wydziale Lekarskim II

17. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim I

18. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Farmakologii  na Wydziale Farmaceutycznym
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-402/19 (129kB) pdf

19. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-403/19 (122kB) pdf

20. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-404/19 (117kB) pdf

21. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego  na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-405/19 (117kB) pdf

22. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-406/19 (119kB) pdf

23. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-481/19 (232kB) pdf

24. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w  Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim II  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-501/19 (235kB) pdf

25. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim II  Więcej informacji: Ogłoszenie konkursowe DSP-502/19 (233kB) pdf

26. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w   Zakładzie Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

27. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Perinatologii i Ginekologii

28.Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Perinatologii i Ginekologii   Katedry Perinatologii i Ginekologii

29. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w   Zakładzie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

30. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii na Wydziale Lekarskim II

31. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w  Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Lekarskim II

32. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w  Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

33. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

34. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu

35. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

36. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki na Wydziale Nauk o Zdrowiu

37. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

38. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii  na Wydziale Lekarskim I

39. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii  na Wydziale Lekarskim I

40. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Lekarskim II

41. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko  adiunkta - zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu  w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu  na Wydziale Lekarskim I

Wyniki konkursów:

5. Wyniki konkursu - DSP-266 - Zakład Immunologii Nowotworów - adiunkt (257kB) pdf

6. Wyniki konkursu - DSP-265 - Katedra i Klinika Hipertensjologii - adiunkt (260kB) pdf

7. Wyniki konkursu - DSP-85 - I Klinika Anestezjologii - asystent (432kB) pdf

8. Wyniki konkursu - DSP-90 - Katedra Zaklad Patologii i Profilaktyki Nowotworów - asystent (427kB) pdf

9. Wyniki konkursu - DSP-120 - Katedra i Zakald Patologii i Profilaktyki Nowotworów - asystent (431kB) pdf

10. Wyniki konkursu - DSP-176 - Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii - asystent (426kB) pdf

11. Wyniki konkursu - DSP-1814 - Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji - asystent (427kB) pdf

12. Wyniki konkursu - DSP-88 - Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych - asystent (424kB) pdf

13. Wyniki konkursu - DSP-91 - II Klinika Kardiologii - asystent (426kB) pdf

14.  Wyniki konkursu - DSP-124 - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - asystent (428kB) pdf

15. Wyniki konkursu - DSP-125 - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - asystent (425kB) pdf

16. Wyniki konkursu - DSP-267 - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - asystent (256kB) pdf

17. Wyniki konkursu - DSP-121 - Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego - asystent (255kB) pdf

18.  Wyniki konkursu - DSP- 87 - Zaklad Ratownictwa Medycznego - asystent (261kB) pdf

19. Wyniki konkursu - DSP-177 - Klinika Rehabilitacji - asystent (260kB) pdf

20. Wyniki konkursu - DSP-87 - Zaklad Ratownictwa Medycznego - wykładowca (259kB) pdf

21. Wyniki konkursu - DSP-368 - Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych - asystent (264kB) pdf

22. Wyniki konkursu - DSP-403 - Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej - asystent (264kB) pdf

23. Wyniki konkursu - DSP- 404 - Zakład Ratownictwa Medycznego - wykładowca (260kB) pdf

24. Wyniki konkursu - DSP- 405 - Zakład Ratownictwa Medycznego - wykładowca (260kB) pdf

25. Wyniki konkursu - DSP-370 - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych - asystent (255kB) pdf

26. Wyniki konkursu - DSP-371 - Zakład Genetyki w Psychiatrii - adiunkt (257kB) pdf

27. Wyniki konkursu - DSP-401 - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych - asystent (257kB) pdf

28. Wyniki konkursu - DSP-402 - Katedra i Zakład Farmakologii - asystent (258kB) pdf

29. Wyniki konkursu - DSP-406 - Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - st.wykładowca (257kB) pdf

30. Wyniki konkursu - DSP-481 - Zakład Ratownictwa Medycznego - asystent (258kB) pdf

31. Wyniki konkursu - DSP-501 - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - adiunkt (256kB) pdf

32. Wyniki konkursu - DSP-502 - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - asystent (260kB) pdfOferty konkursowe na stanowiska w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dostępne http://www.ump.edu.pl/praca-w-ump


1). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Więcej informacji: tutaj (374kB) pdf


2). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Więcej informacji: tutaj (363kB) pdf


3). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI/NACZELNEGO PIELĘGNIARZA

Więcej informacji : tutaj (91kB) pdf

4). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH

Więcej informacji : tutaj (97kB) pdf

5). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI / NACZELNEGO PIELĘGNIARZA

Więcej informacji : tutaj (91kB) pdf

6). Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ogłasza KONKURS
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego
w Poznaniu 

Więcej informacji: tutaj (282kB) pdf

Ze względu na zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.), tj. nie zgłoszenia się co najmniej dwóch kandydatów do ogłoszonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu, informuję, iż w dwóch kolejnych postępowaniach konkursowych nie wybrano kandydata na wskazane powyżej stanowisko.
Zgodnie z art. 49 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

Rektor
/-/ Prof. dr. hab. Andrzej Tykarski


7). Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Więcej informacji : tutaj (414kB) pdf


8). Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza
KONKURS
na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej:
  
BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH

Więcej informacji: tutaj (100kB) pdf
Wytworzył: Dominika Bazan (24 listopada 2011)
Opublikował: Dominika Bazan (24 listopada 2011, 15:15:33)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (22 sierpnia 2019, 13:59:54)
Zmieniono: Dodano 1 konkurs DSP-778/19

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6592

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij