WNIOSEK

W celu uzyskania informacji, których brak na stronach Biuletynu Informacji Publicznej proszę wypełnić i przesłać Wniosek (572kB) pdf

na adres: Collegium Maius  ul. Fredry 10; 61-701 Poznań
Dominika Bazan - Dział Promocji i Karier ( z dopiskiem BIP )
lub drogą elektroniczną: e-mail: promocja@ump.edu.plWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora Danych Osobowych –Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 10, 61-701 Poznań w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej .
 


Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych, informują Panią/ Pana, iż:

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi korespondencji związanej z udzieleniem odpowiedzi na złożony wniosek oraz umożliwienia kontaktu z Panią/Panem przez Administratora,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
-podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
- we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z za pomocą e-mail: abi.ump@ump.edu.pl
- dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż w okresie 24 miesięcy po czasie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej  lub do  momentu odwołania zgody przez osobę, która udzieliła zgody
- przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 

metryczka


Wytworzył: Dominika Bazan (19 maja 2008)
Opublikował: Dominika Bazan (19 maja 2008, 15:21:14)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (13 sierpnia 2018, 11:01:16)
Zmieniono: Dodano klauzule informacyjne; zmieniono wzór wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4505