Jednostki ogólnouczelniane

  W skład jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych wchodzą:
1)       Studium Języków Obcych;
2)       Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
3)       Centrum Nauczania w Języku Angielskim;
4)       Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia;
5)       Centrum Symulacji Medycznej;
6)       Szkoła Doktorska;
7)       Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
8)       Wydawnictwo Naukowe;
9)       Biblioteka Główna;
10)   Uczelniane Centrum Aparaturowe;
a)       Pracownia Zwierząt Doświadczalnych.

metryczka


Wytworzył: Dominika Bazan (9 lipca 2014)
Opublikował: Dominika Bazan (9 lipca 2014, 14:03:30)

Ostatnia zmiana: Dominika Bazan (30 września 2019, 18:52:13)
Zmieniono: Zmiana na podstawie Zarządzenia 67/2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6269